REHBERİMİZ SİZİ ARASIN!

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi nitelikli öğrenci kaydını sağlamak ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla çok yüksek bir oranda öğrenim ücreti bursu sunmaktadır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi lisans programlarına 2020-2021 akademik yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için burs imkanları :

 

1. Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

Üniversitenin Saraybosna Kampüsünde Bosna – Hersek liselerinden mezun olan adaylar için yaptığı sınav sonuçlarına göre tahsis edilen bursları kapsar.

2. ÖSYM Bursları

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen Fakülte/Bölüm/Programlardan, burslu kontenjan tercih edip kazanan öğrencilere, fakülte sınıflarında (% 100 burslu öğrenciler için Hazırlık okulunda da geçerli) verilen indirim, destek, teşvik ve başarı burslarını kapsar.

Aday öğrencilerimiz 2020 ÖSYS Tercih Kılavuzunda yer alan programları ve puan türlerini aşağıdaki linkte yar alan tablodan inceleyebilirler. Üniversitemizin İstanbul Kayıt ofisinde aday öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
2020 Kılavuzunda yer alan programların adı, öğrenim süresi, öğrenci kontenjanları ve açıklamalar için tıklayınız.

3.Derece Bursu

AYT sınavındaki sıralamada üniversitenin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerin Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlıklı puan türlerinden birinde, ilk 10.000’e (DİL puanında ise ilk 5000’e) giren öğrencilerin bursları % 100’e tamamlanır.

4.İhtiyaç Bursu

IUS’ta öğrenimine devam ederken; aile fertlerinin ölümü, doğal afet ve benzeri sebeplerden dolayı maddi sıkıntıya düşen, ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ve durumlarını belgeleyen ekleriyle Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

5. Sanat, Sporcu ve Yetenek Bursu

Sanat ve Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayları destekleyerek, ülkemizdeki ve bölgemizdeki sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla verilen bursları kapsar. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ve durumlarını, başarılarını belgeleyen ekleriyle Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

6. Kardeş Bursu

Kardeşi üniversitede öğrenim görmekte olan yeni kayıtlı öğrenciye ve kardeşine  verilen %10‘luk bursu kapsar. Burs imkanları kapsamında % 60 ve üzeri burslu öğrencilere ilave % 10  kardeş indirimi uygulanmaz.

7. Personel Bursu

IUS’ta en az bir yıl çalışmış olan idari ve akademik personel ile vakfa ait diğer kuruluşlarda çalışanların birinci derece yakınlarına % 40 burs verilir.

8. ÖSYM Puanı olan fakat bu yıl yerleşememiş öğrencilere verilecek burslar

IUS Mühendislik ve Hukuk Fakültelerine 2020 - 2021 Akademik Yılı için Türkiye'den kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere sunulan burs imkanları ve kayıt koşulları:

YERLEŞME PUANI VERİLECEK BURS
230 - 274 % 15
275 - 324 % 25
325 - 349 % 35
350 - 399 % 50
400 - 449 % 75
450 ve üzeri % 100
Notlar
  1. Tüm programlara Türkiye'den gelecek öğrencilere verilecek burslardır.
  2. Halen başka bir Üniversitede okuyan öğrencilerde bu puanlara göre geçiş  yaptıkları taktirde burs alabilirler.
  3. Akademik yıl başlamadan önce yapılan başvurular da yukarıdaki tabloda belirtilen burslar geçerlidir.
9. Ön lisans (MYO) mezunlarina mezuniyet notlarina göre verilecek burslar
MEZUNİYET NOTU VERİLECEK BURS 
2.50 - 2,99 % 25
3.00 - 3.50 % 35
3.50 - 4.00 % 50
Özel Hükümler
  1. Burslar İngilizce Hazırlık Okulunda geçerli değildir.
  2. MYO alınan derslerin transferi ilgili fakültenin transfer komitesi tarafından belirlenir. Kayıt esnasında  derslerin transferiyle ilgi verilen bilgiler kesin değildir.
10.Bursluluk Yönetmeliği ile İlgili Bazı Genel Bilgiler
  • Burs oranları öğrenci fakültelerde aktif olarak eğitimini devam ettirdiği 5 yıl  boyunca sabit kalır.
  • Burslar İngilizce Hazırlık Okulu (ELS) için geçerli değildir. ELS için bir senelik öğrenim ücreti 22.000 ₺ dir. Burslar İngilizce Hazırlık Okulu (ELS)  için geçerli değildir.
  • Tam burslu öğrenciler ELS’de ilk sene ücret ödemezler. Birinci yılında İngilizce Hazırlık Okulunu tamamlayamayan öğrenci, bursu oranında ücret öder.
  • Tam burslu öğrencilerin bu burslarını devam ettirmek için genel not ortalamasını 4 üzerinden 3.00 ve üzerinde tutması gerekir.
  • Genel not ortalamasını 4 üzerinden 3.00'in altına düşen tam burslu öğrencinin bursu % 75'e düşer ve eğitiminin kalan süresi boyunca % 75 burslu olarak devam eder.