Uluslararası Saraybosna Üniversitesi nitelikli öğrenci kaydını sağlamak ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla çok yüksek bir oranda öğrenim ücreti bursu sunmaktadır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi lisans programlarına 2018-2019 akademik yılına kayıt yaptıracak öğrenciler için burs imkanları :

1. Üniversiteye Giriş Başarı Bursu :

Üniversitenin Saraybosna Kampüsünde Bosna – Hersek liselerinden mezun olan adaylar için yaptığı sınav sonuçlarına göre tahsis edilen bursları kapsar.

2. ÖSYM Bursları :

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda  belirtilen Fakülte/Bölüm/Programlardan, burslu kontenjan tercih edip kazanan öğrencilere, fakülte sınıflarında (% 100 burslu öğrenciler için Hazırlık okulunda da geçerli) verilen indirim, destek, teşvik ve başarı burslarını  kapsar.

Aday öğrencilerimiz 2018 ÖSYS Tercih Kılavuzunda yer alan programları ve puan türlerini aşağıdaki linkte yar alan tablodan inceleyebilirler. Üniversitemizin İstanbul Kayıt ofisinde aday öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.
2018 ÖSYS Kılavuzunda yer alan programların adı, öğrenim süresi, öğrenci kontenjanları ve açıklamalar (ekte ayrı bir tablo)

3.Derece Bursu :
LYS sınavındaki sıralamada üniversitenin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerin TM, TS veya MF puan türlerinden birinde, ilk 10.000’e (DİL puanında ise ilk 5000’e) giren öğrencilerin bursları % 100’e tamamlanır.

4.İhtiyaç Bursu :
IUS’ta öğrenimine devam ederken; aile fertlerinin ölümü, doğal afet ve benzeri sebeplerden dolayı maddi sıkıntıya düşen, ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ve durumlarını belgeleyen ekleriyle Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

5. Sanat, Sporcu ve Yetenek Bursu :
Sanat ve Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayları destekleyerek, ülkemizdeki ve bölgemizdeki sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla verilen bursları kapsar. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ve durumlarını, başarılarını belgeleyen ekleriyle Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

6. Kardeş Bursu :
Kardeşi üniversitede öğrenim görmekte olan yeni kayıtlı öğrenciye ve kardeşine  verilen                % 10‘luk bursu kapsar. Burs imkanları kapsamında % 60 ve üzeri burslu öğrencilere ilave % 10  kardeş indirimi uygulanmaz.

7. Personel Bursu :
IUS’ta en az bir yıl çalışmış olan idari ve akademik personel ile vakfa ait diğer kuruluşlarda çalışanların birinci derece yakınlarına % 40 burs verilir.

8. ÖSYM Puanı olan fakat bu yıl yerleşememiş öğrencilere verilecek burslar :
IUS Mühendislik ve Hukuk Fakültelerine 2018 - 2019 Akademik Yılı için Türkiye'den kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere sunulan burs imkanları ve kayıt koşulları:

 

Bursluluk Yönetmeliği ile İlgili Bazı Genel Bilgiler;

  • Burs oranları öğrenci fakültelerde aktif olarak eğitimini devam ettirdiği 5 yıl  boyunca sabit kalır, %25, %50 ve %75 burslar öğrencinin akademik başarısına bağlı değildir.
  • Burslar İngilizce Hazırlık Okulu (ELS) için geçerli değildir. ELS için bir senelik öğrenim ücreti 3200 Eurodur. Burslar İngilizce Hazırlık Okulu (ELS)  için geçerli değildir. ELS  için bir senelik öğrenim ücreti 3200 Eurodur.
  • Tam burslu öğrenciler ELS’de ilk sene ücret ödemez. Birinci yılında İngilizce Hazırlık Okulunu tamamlayamayan öğrenci ikinci yılında 800 Euro ücret öder.
  • Tam burslu öğrencilerin bu burslarını devam ettirmek için genel not ortalamasını 4 üzerinden 2,75 ve üzerinde tutması gerekir.
  • Genel not ortalamasını 4 üzerinden 2,75'in altına düşen tam burslu öğrencinin bursu % 75'e düşer ve eğitiminin kalan süresi boyunca% 75 burslu olarak devam eder.