Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

Lise Diplomasının Aslı (Mülki Amirlikçe Apostil olacak)

Lise Ders Dökümü (Mülki Amirlikçe Apostil olacak)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Pasaport Fotokopisi (en az 2 yıl süreli pasaport olması gerekir)

10 Adet Fotoğraf

ÖSYM Sonuç Belgesi

Sabıka kaydı (Savcılıktan ıslak imzalı olacak)

İkametgâh İlmühaberi (Öğrenci ve velisi için)

Askerlik Tecil Belgesi
(Bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge")

Eğitim Ücreti Ödeme Sözleşmesi

Yurt Sözleşmesi (yurt isteyenler için)


ÖNEMLİ NOT : Kayıt sırasında, yukarıdaki belgelerden birer adet fotokopi gerekmektedir.