İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

İngilizce Hazırlık Okulunda normal öğrenimin süresi Başlangıç ve Temel düzeyden başlayanlar için bir akademik yıl, Orta ve İleri düzeyden başlayan öğrenciler için en az bir dönemdir (8 hafta).

Hazırlık Okulunda bir yılda başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan yeterlik sınavına katılmaları gerekir. Yaz okulu sonunda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yılbaşında verilecek yeterlik sınavını Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte alır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilere fakültede derslere devam hakkı verilmez. Ancak eksiklerini, ya kendi imkânları ile veya Hazırlık Okulunda açılan kurlarda tamamlamaları için bir yıla kadar ek süre verilir. Bu öğrenciler izleyen akademik yarıyıl başına kadar verilecek yeterlik sınavlarını alırlar. Bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin fakülte sınıflarına kaydı yapılmaz.

İngilizce Dil Okulunda amacımız, akademik becerilerini geliştirmeleri için öğrencileri düzenli çalışmaya teşvik etmektir. Bu sebeple, İngilizce Dil Okulunda derse devam, sınıf içi katılım, ödev yapma ve ders dışı okuma alışkanlıklarını ödüllendirmek önem arzetmektedir. Yalnızca sınav notuna bağlı olmayan, öğrencilerin tüm yarı dönem boyunca gösterdikleri başarıları esas alan, sürekli bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanmaktır. 

AKREDİTASYON

IUS İngilizce Dil Okulu (ELS) kısa bir süre önce uluslararası tanınırlığa sahip Avrupa merkezli bir akreditayon kuruluşu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından akredite edilmiştir. IUS İngilizce Dil Okulu, tüm Balkanlarda EAQUALS tarafından verilen bu uluslararası akreditasyonu kazanan ilk üniversite İngilizce hazırlık programı olmuştur.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Dil Okulu, EAQUALS tarafından Kasım 2017’de denetlenmiş ve ilk teftişte EAQUALS akreditasyonu için gerekli olan yüksek standartları karşılamıştır. IUS İngilizce Dil Okulu’nun eğitim, müfredat, okul yönetimi, öğrenme kaynakları, ölçme ve değerlendirme konularının tamamında yüksek kalite standardına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. IUS İngilizce Dil Okulu’nun, öğrenci ve personeline iyi şartlar sağlamaya büyük önem verdiği görülmüş ve IUS İngilizce Dil Okulu tarafından hazırlanan bütün tanıtım malzemelerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğu saptanmıştır. EAQUALS müfettişleri IUS İngilizce Dil Okulu’nun aşağıdaki alanlarda mükemmel düzeyde olduğunu belirlemiştir: Yönetim ve Organizasyon, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon, Öğrenme Ortamı, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Personel Çalıştırma Şartları.

EAQUALS NEDİR?

1991 yılında kurulmuş olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), “dil eğitiminde kalite akreditasyonu ile mükemmelliğe ulaşmayı” teşvik eden dünya çapında lider bir kurumdur. Dil eğitiminde mükemmellik düzeyinin sağlanabilmesi için EAQUALS, yerine getirilmesi güç bir dizi akreditasyon kriteri belirlemiş ve yayınlamıştır. EAQUALS akreditasyonu, EAQUALS tarafından akredite edilmiş merkezlerde öğrenim gören dil öğrencileri için yüksek kalite garantisi temin etmektedir. EAQUALS tarafından akredite edilmiş üye eğitim kurumları, EAQUALS tarafından yürütülen teftiş sürecinde zorlu şartları yerine getirmiş bulunan dil eğitim merkezleridir.

Eğitim politikalarını ilgilendiren meselelerde Avrupa Konseyi’ne tavsiyelerde bulunan EAQUALS Avrupa Modern Diller Merkezi’nin (ECML) bir parçası olan Mesleki Ağ Forumu’nun bir üyesidir. EAQUALS üyelik süreci 30’dan fazla sayıda ülkeden dil eğitim merkezi ile dil eğitimini aktif bir şekilde destekleyen ulusal ve uluslararası önemli bir çok kurumu bir araya getirmektedir. Ayrıca EAQUALS, ortak amaçlara sahip çok sayıda uluslararası saygın kuruluşla da özel işbirliği anlaşmaları yürütmektedir. EAQUALS tarafından akredite edilmiş üye eğitim kurumları istikrarlı bir şekilde yüksek standartta dil eğitimi sunarak dünya genelinde dil öğrenimi ihtiyacını karşılamaktadır.

EAQUALS akreditasyon sürecinde aşağıdaki alanlarda teftişler yapılmaktadır: Yönetim ve Organizasyon, Eğitim ve Öğretim, Ders Müfredatı ve Destek Sistemleri, Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon, Akademik Kaynaklar, Öğrenme Ortamı, Müşteri Hizmetleri, Kalite Güvencesi, Personel Profili ve Gelişimi, Personel Çalıştırma Şartları, İç İletişim, Dış İletişim.

EAQUALS hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.eaquals.org/ adresini ziyaret ediniz.

EAQUALS müfettişleri IUS İngilizce Dil Okulu’nda aşağıdaki alanlarda mükemmellik noktalarının bulunduğunu belirlemiştir:

Yönetim ve Organizasyon

IUS İngilizce Dil Okulu’nun bu alanda mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür. IUS İngilizce Dil Okulu’nun eğitim yönetimine yönelik stratejik yaklaşımı; içinde bulunulan ortamda değişen iç ve dış durumlara uyum sağlamada kanıtlamış olduğu ekonomik ortamın farkındalığı; uygulanan değişim süreçlerini planlı ve organize bir şekilde yönetmedeki kabiliyeti ve yeniliklere açık tutumuna dair kesin göstergeler elde edilmiştir. IUS İngilizce Dil Okulu’ndaki liderlik anlayışının, çalışanların IUS’un gelişim sürecine doğrudan katılımını sağlamaya yönelik bir yaklaşım ile birleştirildiği açıkça gözlemlenmiştir.

Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon

IUS İngilizce Dil Okulu’nun bu alanda mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür. IUS İngilizce Dil Okulu’nda ölçme-değerlendirme, hem sürecin hem de sonucun değerlendirilmesine yönelik yürütülmektedir. Öğrenciler öğretmenlerinden belirtilen ofis saatlerinde kendi dil gelişimlerine dair geribildirim alabilme olağına sahiptir. IUS İngilizce Dil Okulu’nda standartlaştırılmış testler, sınavlar, sürekli devam eden sınıf içi değerlendirme vb. gibi çok çeşitli değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Ölçme-değerlendirme prosedürleri son derece kapsamlı, profesyonel, anlaşılır biçimde belgelenmekte, ayrıntılı olarak kontrol edilmekte ve etkin biçimde yönetilmektedir. Bu süreçte sınav güvenliğine yüksek derecede itina gösterilmesi ile ölçme-değerlendirme prosedürlerinde üst düzey açıklık ve güvenilirlik sağlanmaktadır. Raporlar ve sertifikalar son derece anlaşılır olup, öğrencilerin her birine özel değerlendirme sunmakta ve ayrıca işverenler ve üniversitelere doğru ve yararlı bilgiler sağlamaktadır.

Öğrenme Ortamı

IUS İngilizce Dil Okulu’nun bu alanda mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür. Sınıf ortamı dışında, kafeteryalar, revir, spor tesisleri, kütüphane, bilgisayar donanımlı alanlar, öğrenci kulüp ve toplulukları gibi olağanüstü bir dizi olanak bulunmaktadır. Öğrencilerin oturup dinlendiği merkezi alanın tamamında ücretsiz Wi-fi mevcuttur. IUS engelli öğrencileri de kabul etmektedir ve tüm yerleşke ve eğitim binaları fiziksel engelli öğrencilerin ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri mükemmel düzeydedir. Öğrencilerin alabileceği öneri ve bilgilerin çeşitliliği ve kalitesi son derece iyidir. Sporu teşvik etmek ve öğrencilerin boş vakitlerinde yapabilecekleri faaliyetlere ilgi uyandırabilmek amacıyla tasarlanmış olağanüstü derecede farklı etkinlik, faaliyet ve/veya olanaklar bulunmaktadır. Öğrencilerin güvenliğini ve onlar için gereken iyi şartları sürekli olarak güvence altına almak için olağanüstü bir dikkat gösterilmektedir.

Personel Profili ve Gelişimi

IUS İngilizce Dil Okulu’nun bu alanda mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür. Mesleki performans ve gelişim raporları ve/veya personel değerlendirme prosedürleri son derece detaylı ve sistemli şekilde uygulanmakta ve personelin meslek ve kariyer gelişimini desteklemektedir. Personelin büyük kısmı yüksek mesleki yeterlilik ve deneyime sahiptir.  IUS, İngilizce Dil Okulu  personelinin ek eğitim almasını veya mesleki gelişimleri için çeşitli etkinliklere katılmasını desteklemektedir. Örneğin; IUS, esnek çalışma saatlerine izin vermekte ve/veya eğitimde olan ya da konferanslara katılan personel yerine yedek öğretmen sağlamakta, eğitim ve konferans katılımları vs. için bir miktar mali destek sağlamaktadır.

Personel Çalıştırma Şartları

IUS İngilizce Dil Okulu Bosna-Hersek kanunları ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İnsan Kaynakları politikalarına uygun olarak, personelin güvenliğini ve refahını güvence altına almakta ve onlar için çok iyi çalışma şartları ve koşulları sağlamaktadır. Terfi ve kariyer gelişimi için fırsatlar sunan IUS İngilizce Dil Okulu’nda personelin büyük bir kısmı için daimi ya da sürekli iş imkanları bulunmaktadır.