Uluslararası Saraybosna Üniversitesi üç farklı şekilde öğrenci kabul etmektedir.

1. ÖSYM ile öğrenci kabulü

IUS, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir Üniversite olup, 2008 tarihinden itibaren ÖSYM tercih kılavuzunda yer almaktadır.

IUS öğrencilerinin büyük bir kısmı ÖSYM tarafından yerleştirilmektedirler.

  • 2019 YKS Kılavuzunda yer alan programların adı, öğrenim süresi, öğrenci kontenjanları ve açıklamalar için Tablo'ya bakınız. 
  • 2019/2020 akademik yılı ÖSYS tercihi ile IUS'a yerleşen öğrencilerin kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında İstanbul İrtibat Ofisimizde yapılacaktır.

2. ÖSYM harici istisnai öğrenci kabulü:

IUS, Bologna ve Avrupa (EU) kredi sistemi ECTS esaslarına uygun, Bosna Hersek kanunlarına göre kurulmuş Uluslararası bir Üniversitedir.

IUS, YÖK’ün yurtdışı Üniversitelerinin öğrenci kabul etme kriterlerine uygun olarak öğrenci kabul etmektedir. Üniversite sınava girip barajı geçmiş veya istediği bölümü kazanamamış öğrenciler, YÖK’ün yurtdışı üniversitelerinin öğrenci kabul etme kriterleri ve ön koşulları çerçevesinde kayıt yaptırabilirler.

ÖSYM ile doğrudan yerleşemeyen öğrenciler;

  • Yeterli LYS puanı var ama istediği programa yerleşememiş,
  • Başka bir üniversiteye kazanıp, kararını değiştirmiş

Bu Öğrencilerinden aranan kayıt-kabul şartları;

  • 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve YKS’ye  girmiş olmalarına,
  • Tıp ve Hukuk okumak isteyen öğrenciler ; Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 50 bin, hukuk alanında ise ilk 190 bin içinde yer almalarına,(Tıp ve Hukuk alanında lisans eğitim almak isteyenler için),
  • ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almalarına,

sağlamaları gerekmektedir. 

3. ÖSYM sınavı dışında muadil sayılan belgeler ile öğrenci kabulü;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında alinan kararlara göre ÖSYM sınavı dışında kayıt yöntemi olarak, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ögrenci adaylarımız SAT 1 veya muadil sınavlara girerek aşağıda belgelerden birisi ile Üniversitemizin Hukuk Fakultesi dışındaki bölümlerine kayıt olabilirler.

MUADİL BELGELER

SAT 1 
 En az 1000 puan
ACT 
 En az 21 puan
Abitur 
 En az 4 puan
Fransız Bakaloryası 
 Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası 
 En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 
 En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 
 En çok 2

NOT :  Üniversitemiz  Bosna Hersek'te  SAT sınav merkezidir. SAT sınav merkezinin belirlediği tarihlerde üniversitemizde SAT sınavı yapılmaktadır.

4. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci kabulü;

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden 150 barajını geçen öğrencileri İngilizce Hazırlık okulumuza noterden verecekleri taahhüt ile kayıt edebiliyoruz. Taahhütte öğrencilerden bir sonraki sene Fakülteye başlamadan önce yukarıdaki 1, 2 ve 3. Şartlardan birini sağlanmaları istenmektedir.    

Yukarıdaki öğrenci kabul şartları 2. veya 3. maddeye göre kayıt yaptıran öğrencilerin, mezuniyet sonrası diploma denklik işlemleri sürecinde, YÖK Denklik Komisyonu kararı gereği Seviye Tespit Sınavına (STS) tabi tutulurlar / tutulabilirler.

NOT: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizcedir. Tüm öğrenci adayları Fakülte kaydı yaptırabilmeleri için İngilizce Yeterlilik Sınavından yeterli başarı puanı almak zorundadırlar.