ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BEŞ FARKLI ŞEKİLDE ÖĞRENCİ KABUL ETMEKTEDİR.

1. ÖSYM İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

IUS, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir Üniversite olup, 2008 tarihinden itibaren ÖSYM tercih kılavuzunda yer almaktadır.

IUS öğrencilerinin büyük bir kısmı ÖSYM tarafından yerleştirilmektedirler.

2020/2021 akademik yılı ÖSYS tercihi ile IUS'a yerleşen öğrencilerin kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında İstanbul İrtibat Ofisimizde yapılacaktır.

2. ÖSYM PUANI OLUP, ÖSYM TERCİHİ İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞMEYEN ÖĞRENCİLERİN KABULÜ:

IUS, Bologna ve Avrupa (EU) kredi sistemi ECTS esaslarına uygun, Bosna Hersek kanunlarına göre kurulmuş Uluslararası bir Üniversitedir.

IUS, YÖK’ün yurtdışı Üniversitelerinin öğrenci kabul etme kriterlerine uygun olarak öğrenci kabul etmektedir. Üniversite sınava girip barajı geçmiş veya istediği bölümü kazanamamış öğrenciler, YÖK’ün yurtdışı üniversitelerinin öğrenci kabul etme kriterleri ve ön koşulları çerçevesinde kayıt yaptırabilirler.

ÖSYM ile doğrudan yerleşemeyen öğrenciler;

  • Yeterli AYT puanı var ama istediği programa yerleşememiş,
  • Başka bir üniversiteye kazanıp, kararını değiştirmiş
  • • 180 ve üzeri AYT puanı olan öğrenciler taahhütname ile kayıt edilecek.

Bu Öğrencilerinden aranan kayıt-kabul şartları;

  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT)’ye girmiş olmaları,
  • Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 50 bin, Hukuk alanında ise ilk 190 bin, Mimarlık alanında ise ilk 250 bin, Mühendislik ve Öğretmenlik alanında ise ilk 300 bin, içinde yer almaları,
  • ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp, hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları,

gerekmektedir.

3. ÖSYM SINAVI DIŞINDA MUADİL SAYILAN BELGELER İLE ÖĞRENCİ KABULÜ;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında alınan kararlara göre ÖSYM sınavı dışında kayıt yöntemi olarak, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan öğrenci adaylarımız SAT 1 veya muadil sınavlara girerek aşağıda belgelerden birisi ile Üniversitemizin Hukuk Fakültesi dışındaki bölümlerine kayıt olabilirler.

MUADİL BELGELER

SAT 1 
 En az 1000 puan
ACT 
 En az 21 puan
Abitur 
 En az 4 puan
Fransız Bakaloryası 
 Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası 
 En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 
 En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 
 En çok 2

NOT : Üniversitemiz Bosna Hersek'teki SAT sınav merkezlerinden birisidir. Uluslararası SAT sınav merkezinin belirlediği tarihlerde Üniversitemizde SAT sınavı yapılmaktadır.

4. SADECE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULUNA GELECEK ÖĞRENCİLERİN KABULÜ;

Alan Yeterlilik Sınavından (AYT) 180 baraj puanını alamayan aday öğrencileri sadece IUS Sürekli Eğitim Merkezi (IUSLife) üzerinden İngilizce Hazırlık okulumuza noterden verecekleri taahhüt ile kayıt edebiliyoruz. Bu Taahhütname öğrencilerden bir sonraki sene Fakülteye başlamak istemeleri halinde yukarıdaki (1., 2. ve 3. maddeler) kayıt kabul şartlarını sağlamalarını istemektedir.

2020 - 2021 Akademik Yılı için Türkiye'den kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere sunulan burs imkanları:

YERLEŞME PUANI
VERİLECEK BURS
230 - 274
% 15
275 - 324
% 25
325 - 349
% 35
350 - 399
% 50
400 - 449
% 75
450 ve üzeri
% 100

5. ÖN LİSANS MEZUNİYETİ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ;

IUS, Ön Lisans mezunu öğrencilere, almış olduğu dersleri komite değerlendirmesi sonucu saydırarak, ilave dersleri tamamlaması halinde 4 yıllık bölümlerden mezun olma imkanı sağlamaktadır.

Bu öğrenciler, Fakülteye başlamadan önce Eğitim almak istediği bölümün puan türünden minimum 180 AYT baraj puanını veya SAT sınavından 1.000 puanı almalıdırlar.

Yapılması gerekenler;

Aday Öğrenciler; Ön lisans süresince almış olduğu bütün derslerin İngilizce ders içeriklerini, transcriptleri, mezuniyet diplomasını ve gerekli diğer bütün belgeleri Online başvuru sistemine yükleyerek (https://apply.ius.edu.ba ) talep oluşturmalıdırlar. Değerlendirme komitesinin onayı ve ders değerlendirmesi sonucu belirlenen derslerin tamamlanması halinde, öğrenci 4 yıllık fakülte mezunu olmaktadır.

Ön lisans (MYO) mezunlarına mezuniyet notlarına göre verilecek burslar aşağıdaki gibidir :

MEZUNİYET NOTU
VERİLECEK BURS
2.50 - 2.99
% 25
3.00 - 3.50
% 35
3.50 - 4.00
% 50