REHBERİMİZ SİZİ ARASIN!

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BEŞ FARKLI ŞEKİLDE ÖĞRENCİ KABUL ETMEKTEDİR.

1. ÖSYM İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

IUS, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir Üniversite olup, 2008 tarihinden itibaren ÖSYM tercih kılavuzunda yer almaktadır.

IUS öğrencilerinin büyük bir kısmı ÖSYM tarafından yerleştirilmektedirler.

2020/2021 akademik yılı ÖSYS tercihi ile IUS'a yerleşen öğrencilerin kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında İstanbul İrtibat Ofisimizde yapılacaktır. ÖSYM Kılavuzundaki Bölümlere ulaşmak için tıklayınız.

2. ÖSYM PUANI OLUP, ÖSYM TERCİHİ İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞMEYEN ÖĞRENCİLERİN KABULÜ:

IUS, Bologna ve Avrupa (EU) kredi sistemi ECTS esaslarına uygun, Bosna Hersek kanunlarına göre kurulmuş Uluslararası bir Üniversitedir.

IUS, YÖK’ün yurtdışı Üniversitelerinin öğrenci kabul etme kriterlerine uygun olarak öğrenci kabul etmektedir. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girip barajı geçmiş ancak istediği bölümü kazanamamış veya yerleşememiş öğrenciler, YÖK’ün yurtdışı üniversitelerinin öğrenci kabul etme kriterleri ve ön koşulları çerçevesinde IUS’a kayıt yaptırabilirler.


ÖSYM ile doğrudan yerleşemeyen öğrenciler;

 • Yeterli Alan Yeterlilik Testleri (AYT) puanına sahip ancak istediği programa yerleşememiş,
 • Başka bir üniversiteyi kazanmış ancak, kararını değiştirmiş öğrencileri kapsamaktadır.

Bu Öğrencilerde aranan kayıt-kabul şartları;

 • ÖSYM tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için  yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testine (AYT) girmiş olmaları gerekmektedir :
  • AYT den SAY puan türünden 170 baraj puanını geçen öğrenciler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerine, 
  • AYT den EA puan türünden 170 baraj puanını geçen öğrenciler Hukuk Fakültesine, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin bütün bölümlerine, ayrıca Psikoloji ve Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümlerine, 
  • AYT den, SÖZ puan türünden 170 baraj puanını geçen öğrenciler Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümüne,  
  • AYT den, DİL puan türünden 170 baraj puanını geçen öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği Bölümlerine, taahhütnameyi imzalamaları koşulu ile kayıt yaptırabilirler, 

2020 - 2021 Akademik Yılı için Türkiye'den kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere sunulan burs imkanları:

YERLEŞME PUANI

 

VERİLECEK BURS

 

230 - 274
% 15
275 - 324
% 25
325 - 349
% 35
350 - 399
% 50
400 - 449
% 75

450 ve üzeri

% 100

3. ÖSYM SINAVI DIŞINDA MUADİL SAYILAN BELGELER İLE ÖĞRENCİ KABULÜ;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında alınan kararlara göre ÖSYM sınavı dışında kayıt yöntemi olarak, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan öğrenci adaylarımız SAT 1 veya muadil sınavlara girerek aşağıda belgelerden birisi ile Üniversitemizin Hukuk Fakültesi dışındaki bölümlerine kayıt olabilirler.

MUADİL BELGELER

SAT 1 
 En az 1000 puan
ACT 
 En az 21 puan
Abitur 
 En az 4 puan
Fransız Bakaloryası 
 Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası 
 En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 
 En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 
 En çok 2

NOT : Üniversitemiz Bosna Hersek'teki SAT sınav merkezlerinden birisidir. Uluslararası SAT sınav merkezinin belirlediği tarihlerde Üniversitemizde SAT sınavı yapılmaktadır.

SAT Puanı ve Lise Diploması Notuna göre verilecek burslar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

TEST SCORE

SAT

1000 - 1240

1250 - 1320

1330 - 1480

1490 - 1600

HİGH SCHOOL GPA

4.0+

50%

60%

75%

75%

3.50 - 3.99

40%

50%

65%

75%

3.00 - 3.49

35%

40%

55%

60%

4. SADECE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULUNA GELECEK ÖĞRENCİLERİN KABULÜ;

Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) 170 baraj puanını alamayan aday öğrencileri sadece IUS Sürekli Eğitim Merkezi (IUSLife) üzerinden İngilizce Hazırlık okulumuza noterden verecekleri taahhüt ile kayıt olabilirler. Bu taahhütname öğrencilerden bir sonraki sene Fakülteye başlamak istemeleri halinde yukarıdaki (1., 2. ve 3. maddeler) kayıt kabul şartlarını sağlamalarını istemektedir.

5. ÖN LİSANS MEZUNİYETİ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ;

IUS, Ön Lisans mezunu öğrencilere, almış olduğu dersleri komite değerlendirmesi sonucu saydırarak, ilave dersleri tamamlaması halinde 4 yıllık bölümlerden mezun olma imkanı sağlamaktadır. Fakülteyi tamamlama süresi öğrencinin mezun olduğu MYO ve tercih ettiği fakülte bölümlerine göre 2 yıldan 4 yıla kadar değişiklik gösterebilir.

MYO mezunları adaylar, mezuniyet ortalamaları 2.50 ve üzeri olması halinde ve taahhütname imzalamaları koşuluyla kayıt yaptırabilirler.

Yapılması gerekenler;

Aday Öğrenciler; Ön lisans süresince almış olduğu bütün derslerin İngilizce ders içeriklerini, transkriptlerini, mezuniyet diplomalarını ve gerekli diğer  belgeleri Online başvuru sistemine yükleyerek (https://apply.ius.edu.ba ) talep oluşturmalıdırlar. IUS’da eğitim dili İngilizce olduğu için, adayların İngilizce yeterlilik seviyelerini gösteren belgeler istenecektir. Belgesi bulunmayan veya kabul edilen sınavlardan yeterli puana sahip olmayan adaylar, IUS İngilizce Dil Okulu (ELS) trafından yapılan yeterlilik sınavı sonucuna göre doğrudan fakülte eğitimine kabul edilebilecekleri gibi, seviyelerine göre belli bir dönem İngilizce Hazırlık Kurslarına katılmaları da gerekebilir. Değerlendirme komitesinin onayı ve ders değerlendirmesi sonucu belirlenen derslerin tamamlanması halinde, öğrenci 4 yıllık fakülte mezunu olabilmektedir.

Ön lisans (MYO) mezunlarına mezuniyet notlarına göre verilecek burslar aşağıdaki gibidir :

MEZUNİYET NOTU
VERİLECEK BURS
2.50 - 2.99
% 25
3.00 - 3.50
% 35
3.50 - 4.00
% 50