2019 ÖSYS Kılavuzunda yer almasını istediğimiz programların adı, öğrenim süresi, öğrenci kontenjanları ve açıklamalar :

2019 ÖSYS Kontenjan Kılavuzuna alınmasını istediğimiz Programların Adı, Süresi ve Öğrenci Kontenjanları
Program Kodu Program Adı Öğretim Süresi YKS puan Türü Genel Kontenjan Özel Koşullar ve
Açıklamalar
2018 ÖSYS en
Küçük Puan
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
408810092 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
4
SÖZ
10
181,200,201 234.9222
408810611 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%75 Burslu)
4
SÖZ
5
181,200,201 222.222
408810489 Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
4
SÖZ
1
181,200,201 371.05394
408810038 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
4
DİL
10
181,200,201 236.35339
408810629 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
4
DİL
5
181,200,201 253.59148
408810498 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
4
DİL
1
181,200,201 396.93615
408810065 Psikoloji (%50 Burslu)
4
EA
25
181,200,201 210.5289
408810675 Psikoloji (%75 Burslu)
4
EA
10
181,200,201 237.74676
408810505 Psikoloji (Tam Burslu)
4
EA
1
181,200,201 360.17141
408810126 Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu)
4
EA
5
- -
408810462 Sosyal ve Siyasal Bilimler (%75 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 -
408810514 Sosyal ve Siyasal Bilimler (Tam Burslu)
4
EA
1
181,200,201 340.50914
EKONOMİ VE YÖNETİM BİÜMLERİ FAKÜLTESİ
408810383 İktisat (%50 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 -
408810471 İktisat (%75 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 -
408810541 İktisat (Tam Burslu)
4
EA
1
181,200,201 267.84345
408810417 İşletme (%50 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 -
408810656 İşletme (%75 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 -
408810559 İşletme (Tam Burslu)
4
EA
1
181,200,201 287.76479
408810444 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
4
EA
8
181,200,201 -
408810674 Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 237.15513
408810532 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)
4
EA
1
181,200,201 273.69455
408810586 Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 -
408810665 Uluslararası Ticaret ve Finans (%75 Burslu)
4
EA
5
181,200,201 221.45719
408810577 Uluslararası Ticaret ve Finans (Tam Burslu)
4
EA
1
181,200,201 309.16697
MÜHENDİSÜK VE DOĞA BİÜMLERİ FAKÜLTESİ
408810302 Mimarlık (%50 Burslu)
4
SAY
10
13,181,200,201 -
408810638 Mimarlık (%75 Burslu)
4
SAY
10
13,181,200,201 -
408810523 Mimarlık (Tam Burslu)
4
SAY
1
13,181,200,201 390.04976
EĞİTİM FAKÜLTESİ
408810329 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
4
DİL
5
1,24,180,181,200,201 -
408810647 İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)
4
DİL
5
1.24 130,181,200,201 206.26353
408810602 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)
4
DİL
1
1,24,180,181,200,201 429.28817

 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 2019 KONTENJANI
SANAT VE SOSYAL BİÜML£R FAKÜLTESİ
79
EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
47
MÜHENDİSUK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
21
EĞİTİM FAKÜLTESİ
11
TOPLAM KONTENJAN
158

EK-3 2019 OSYS KONTENJAN TABLOSU VE YKS ACIKLAMALAR

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde eğitim ve iletişim dili İngilizce’dir. Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. İngilizce yeterliliğini belgeleyen veya yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir. İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler dil seviyelerine göre üniversite bünyesinde bulunan İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim süresi, başlangıç ve orta seviyeden başlayanlar için bir akademik yıldır. İleri düzeyden başlayan öğrencilerin bir dönemde İngilizce yeterliliği kazanması mümkündür. Güz dönemi sonunda başarılı olup, İngilizce yeterlilik sınavı veren öğrenciler bahar döneminde üniversitede lisans öğrenimine başlayabilirler. B) İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir; her biri 8 haftadan oluşan toplam 4 modül 32 hafta sürmektedir. İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık (32 haftalık) eğitim-öğretim ücreti 3200 Avro’dur. Tam burslu öğrenciler hariç, kazanılan burslar İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanmaz. İngilizce Hazırlık Okulu Yaz Programı zorunlu olmayıp ayrıca ücrete tabidir, Temmuz-Ağustos aylarında yapılır ve ücreti 600 Avro’dur. C) ÖSYS Bursu: 2019 AYT girişli öğrenciler için akademik yıl öğrenim ücreti fakülte sınıflarında beş yıl (10 yarıyıl) süre ile geçerli olmak üzere şu şekilde sabitlenmiştir: % 25 burslu öğrenciler için 4.500 Avro, % 50 burslu öğrenciler için 3.000 Avro, % 75 burslu öğrenciler için ise 1.500 Avro. Burslar sadece fakülte sınıflarındaki öğrenim ücretini kapsamaktadır. Tam burslu öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu ve fakülte sınıflarında öğrenim ücreti ödemezler. Daha önce bir üniversiteden mezun olan öğrenciler tam burslu yerleştirilseler bile İngilizce Hazırlık Okulunda tam ücret öderler.

Derece Bursu: 2019 yılı AYT sınavındaki sıralamada üniversite programlarını tercih edip kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı TM, TS veya MF puan türlerinden birinde, ilk 10.000’e, DİL puanında ise ilk 5000’e girenlere tam burs (%100) verilmektedir. Söz konusu burslar öğrencinin başarılı olması ve disiplin cezası almaması kaydıyla beş yıl (10 yarıyıl) süre ile geçerlidir. Tam bursların başlangıç seviyesinde devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık Okulunun bir yılda başarıyla tamamlanması ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.30 olması gerekmektedir. Bu şartın sağlanamaması durumunda tam burs hakkı kaybedilir ve öğrenci % 75 burslu olarak devam eder. Hak kazanılan burslar, ancak disiplin cezası veya yatay geçiş yönetmeliği çerçevesinde değişebilir.  D) Barınma ve yemek ücretleri ile her yıl alınması zorunlu olan oturum izni giderleri (sağlık raporu, sağlık sigortası ve diğer giderler) öğrenciye aittir. T.C. uyruklu öğrenciler, Bosna-Hersek’e giriş yaptıktan sonra ilk iki gün içerisinde oturum izni başvurularını başlatmak ve takip etmek zorundadırlar. Her yıl yapılması gereken oturum izni işlemlerini Üniversitenin Vize Biriminde yaptırmak isteyen öğrenciler 200 Avro öderler. İsteyen öğrenciler bu işlemleri kendisi de yapabilir. Oturum izni işlemlerini başlatmayan, Üniversite ile imzalamış olduğu “Oturum İzni Sözleşmesi’ndeki şartları yerine getirmeyen, yapılan duyuruları dikkate almayan, işlemlerini Vize Biriminden takip etmeyen öğrenciler doğacak problemlerden şahsen sorumlu olurlar. Üniversite öğrenci ihmalinden doğan sorumlulukları ve yükümlülükleri kabul etmez.

Üniversite kampüsünde kız ve erkek öğrenciler için ayrı yurtlar bulunmaktadır. Aylık yurt ücreti 4 kişilik odalarda kişi başı (kahvaltı dahil) 125 Avro ve 2 kişilik odalarda kişi başı 150 Avro’dur. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, üniversite ve Saraybosna’daki yaşam koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye üniversite iletişim ofisinden ve web sitesinden ulaşabilirler. Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM’nin ilan ettiği tarihler arasındadır.
(İrtibat bilgileri: Saraybosna Kampüsü e-posta: info@ius.edu.ba ,  Telefon: +387 33 957 175, Faks: +387 33 957 105,web:http://www.ius.edu.ba, İstanbul İrtibat Ofisi e-posta: iusistanbul@ius.edu.ba , Telefon: +90 212 563 91 36-56-58-59, Faks: +90 212 563 91 79, GSM: +90 533 308 95 52).

Öğrenciler müfredat programındaki dönem sırasına uyarak derslere kaydolur. Birinci yılın sonundan itibaren mümkün olmak üzere, ilk girişte seçtiği fakülte ve programı kontenjan yeterliği, başarı durumu, AYT puanı ve YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması kriterleri dahilinde, Yatay Geçiş Yönetmeliği şartlarına uygun olarak değiştirebilirler. Üniversite tarafından verilen burslar, sadece öğrencinin ilk yerleştiği program için geçerlidir. Yatay geçiş yoluyla program değişikliği yapmak isteyen öğrencinin bursu AYT puan sıralamasına bağlı olarak Yatay Geçiş Yönetmeliği ve Burs Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde değişebilir.