KONTENJANLAR

2021 YKS KONTENJAN KILAVUZUNA ALINMASINI ISTEDİĞİMİZ PROGRAMLARIN ADLARI, SÜRESİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Program KoduProgram Adı
Öğretim Süresi
YKS puan Türü
2021- 2022 Genel Kontenjan 
Özel Koşullar ve Acıklamalar
 2020 YKS en Küçük Puan 
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
408810092Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 Burslu)
4
SÖZ
5
278, 285, 286
 
408810611Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%75 Burslu)
4
SÖZ
5
278, 285, 286
193.91225
408810692Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%100 İndirimli)
4
SÖZ
1
278, 285, 286
 
408810038İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
4
DİL
5
278, 283, 285, 286
 
408810629İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu)
4
DİL
5
278, 283, 285, 286
274.94203
408810693İngiliz Dili ve Edebiyatı  (%100 İndirimli)
4
DİL
1
278, 283, 285, 286
 
408810065Psikoloji (%50 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
222.79409
408810675Psikoloji (%75 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
257.32747
408810694Psikoloji (%100 İndirimli)
4
EA
1
278, 285, 286
 
408810697 Siyasal Bilimler (%50 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
 
408810696 Siyasal Bilimler (%75 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
216.86652
408810695Sosyal ve Siyasal Bilimler (%100 İndirimli)
4
EA
2
278, 285, 286
 
EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
408810383İktisat (%50 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
 
408810471İktisat (%75 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
 
408810689İktisat (%100 İndirimli)
4
EA
2
278, 285, 286
 
408810417İşletme (%50 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
 
408810656İşletme (%75 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
 
408810690İşletme  (%100 İndirimli) 
4
EA
2
278, 285, 286
 
408810444Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
 
408810674Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
256.92952
408810687Uluslararası İlişkiler  (%100 İndirimli)
4
EA
1
278, 285, 286
 
408810586Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
210.58553
408810665Uluslararası Ticaret ve Finans (%75 Burslu)
4
EA
5
278, 285, 286
222.63468
408810688Uluslararası Ticaret ve Finans (%100 İndirimli)
4
EA
1
278, 285, 286
 
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
408810302Mimarlık (%50 Burslu)
4
SAY
5
143, 278, 285, 286
 
408810638Mimarlık (%75 Burslu)
4
SAY
5
143, 278, 285, 286
336.51616
408810686Mimarlık (%100 İndirimli)
4
SAY
2
143, 278, 285, 286
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
408810329İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)
4
DİL
5
1, 150, 278, 283, 285, 286
225.669
408810647İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)
4
DİL
5
1, 150, 278, 283, 285, 286
325.73894
408810691İngilizce Öğretmenliği (%100 İndirimli)
4
DİL
1
1, 150, 278, 283, 285, 286
 
  
 
 
114
 
 

 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi2021 KONTENJANI
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
45
EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
46
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
12
EĞİTİM FAKÜLTESİ
11
TOPLAM KONTENJAN
114

Bk. 1 : Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Bk. 143 :Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

Bk. 150 : Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

Bk. 278 : Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurtdışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

Bk. 283 : İlgili üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemi, mezun olunan program dili ülkenin ana dili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranır.

Bk. 285 : Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde eğitim ve iletişim dili İngilizcedir. İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir. İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık (32 haftalık) eğitim-öğretim ücreti 22.000 ₺ dir. (Hazırlık okulu kitap ücreti dahildir) Tam burslu öğrenciler hariç, kazanılan burslar İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanmaz. YKS Bursu: 2021 AYT girişli öğrenciler için akademik yıl öğrenim ücreti fakülte sınıflarında şu şekilde belirlenmiştir. Mimarlık ve Psikoloji Bölümlerinin burssuz öğrenciler için 35.000 TL, % 75 burslu öğrenciler için 8.750 TL, % 50 burslu öğrenciler için  17.500 TL dir. Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı  Bölümlerinin burssuz öğrenciler için  32.000 TL, % 75 burslu öğrenciler için 8.000 % 50 burslu öğrenciler için16.000 ₺ dir.  İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sosyal ve Siyasal Bilimler, İngilizce Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinin burssuz öğrenciler için 28.000 ₺, % 75 burslu öğrenciler için 7.000 ₺, % 50 burslu öğrenciler için 14.000 ₺ dir. Burslar sadece fakülte sınıflarındaki öğrenim ücretini kapsamaktadır. Daha önce bir üniversiteden mezun olan öğrenciler tam burslu yerleştirilseler bile İngilizce Hazırlık Okulunda tam ücret öderler. Burslar beş yıl (10 yarıyıl) geçerlidir. 10 yarıyılda mezun olamayan öğrencilerin bursları tamamen kesilir ve tam ücret öderler. Kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretlerinde yapılacak yıllık artışlar Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 12 aylık artış oranı ortalaması olacaktır.  Derece Bursu: 2021 yılı AYT sınavındaki sıralamada üniversite programlarını tercih edip kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı Eşit Ağırlıklı, Sözel veya Sayısal puan türlerinden birinde, ilk 10.000’e, DİL puanında ise ilk 5000’e girenlere tam burs (%100) verilmektedir. Söz konusu burslar öğrencinin başarılı olması ve disiplin cezası almaması kaydıyla beş yıl (10 yarıyıl) süre ile geçerlidir. Tam bursların başlangıç seviyesinde devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık Okulunun bir yılda başarıyla tamamlanması ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Bu şartın sağlanamaması durumunda tam burs hakkı kaybedilir ve öğrenci % 75 burslu olarak devam edebilir. Hak kazanılan burslar, ancak disiplin cezası veya yatay geçiş yönetmeliği çerçevesinde değişebilir. Üniversitenin kendi öğrencisi olup devam edenlerin, ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde İngilizce Hazırlık okulu dahil sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verilir. Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. T.C. uyruklu öğrenciler, Bosna-Hersek’e giriş yaptıktan sonra ilk iki gün içerisinde oturum izni başvurularını başlatmak ve takip etmek zorundadırlar. Her yıl yapılması gereken oturum izni işlemlerini Üniversitenin Vize Biriminde yaptırmak isteyen öğrenciler 200 Avro öderler, isteyen öğrenciler bu işlemleri kendisi de yapabilir. Üniversite kampüsünde kız ve erkek öğrenciler için ayrı yurtlar bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi, üniversitenin web:http://www.ius.edu.ba internet adresinden edinilebilir. (İRTİBAT BİLGİLERİ: Saraybosna kampüsü e-posta: info@ius.edu.ba, Telefon: 00 387 33 957 175, Faks: 00 387 33 957 105, web:http://www.ius.edu.ba, İstanbul İrtibat Ofisi e-posta: iusistanbul@ius.edu.ba, Telefon: 00 90 212 563 91 36-56-58-59, Faks: 00 90 212 563 91 79, Cep: 0533 308 95 52).

Bk. 286 :Öğrenciler müfredat programındaki dönem sırasına uyarak derslere kaydolur. Birinci yılın sonundan itibaren mümkün olmak üzere ilk girişte seçtiği fakülte ve programı kontenjan yeterliliği, başarı durumu, AYT puanı ve YÖK tarafından belirlenen başarı sıralaması kriterleri dahilinde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik şartlarına uygun olarak değiştirebilirler. Üniversite tarafından verilen burslar, sadece öğrencinin ilk yerleştiği program için geçerlidir. Yatay Geçiş yoluyla program değişikliği yapmak isteyen öğrencinin bursu AYT puan sıralamasına bağlı olarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Burs Yönetmeliğinde belirlendiği şekilde değişebilir. İngilizce Öğretmenliği programında lisans ve yüksek lisans birleşik eğitim olması sebebiyle eğitim süresi 5 yıldır. Arzu eden öğrenciler eğitimlerinin 4. yılında 240 ECTS kredi tamamlamaları halinde lisans derecesiyle mezun olabilir.