REHBERİMİZ SİZİ ARASIN!

Mimarlık Bölümü genel ölçekte estetik, sürdürülebilir nitelikte mimari; mekân ve fiziksel çevre tasarımı becerisinin öğrencilere aktarılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, teori ve uygulamanın dengeli bir şekilde verildiği ve günümüz teknolojisinin sağlamış olduğu olanaklardan faydalanarak değişik tasarım araç ve gereçlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı bir ortam sunmaktayız.

Biyomühendislik, özellikle son otuz beş yıl içerisinde, hücre metabolizması, biyokimya, genetik, moleküler biyoloji gibi alanlarda, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki gelişimin ivme kattığı teknikleri canlı sistemlere uygulayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Bilgisayar bilimi gerçek ve soyut bilgisayar ekipmanları ışığında bilgi ve algoritma çalışmalarıyla ilgilenir. Bilgisayar bilimcileri, bilginin saklanması ve gösterilmesi; giriş, görüntüleme, yönetme ve dönüştürme algoritmaları; çeşitli program dilleriyle algoritmaların anlatımı ve algoritmaları düzenleyen donanım ve yazılım işlemcileri gibi konularla ilgilenir.

The main objectives of the Software Engineering study program at the Faculty of Engineer

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü güç, elektronik, haberleşme ve kontrol disiplinlerine ilişkin teorileri, tasarımları ve uygulamaları ve buna ek olarak teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü hedefler. Öğrenci bu programla teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli eğitim alır.

Makine Mühendisliği Bölümü, mezunlarını geleceğe hazırlamak için aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.Mezunlarımızı başarılı bir kariyer için hazırlamak; onları geliştirmek için yaşam boyu öğrenme ilkesine uymalarını sağlamak temel ilkemizdir.

İktisat bilimi, insan, toplum ve para ilişkisini inceleyen, bu ilişkiyi geliştirerek toplumların refah düzeylerini artırma yollarını araştıran bir disiplindir.

Globalleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli ihtiyaçlardan biri yetenekli, işinde uzman, ileriyi görebilen, gerekli müdahaleleri en doğru zamanda yapan yönetici ihtiyacıdır. Yönetim Bilimleri, insan ve şirketlerin en bilimsel ve en verimli bir biçimde nasıl yönetileceğini araştırır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü bir yandan dünyaya bir bütün olarak bakıp bağlantıları ve ilişkileri görmeye çalışırken, diğer yandan detaylara inip ilişkileri derinlemesine incele-yen bir alandır. Günümüzün artan diplomasi trafiğine paralel olarak da sürekli olarak gelişmekte ve daha bir önem kazanmaktadır. Günümüz dünyasında hiç bir ülke kendini diğer ülke ve toplumlardan izole ederek ayakta duramaz.

İki bilimsel alan olan Uluslararası İşletme ve Finans bölümlerinin birleşmesine dayanan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü oldukça yenilikçi bir programdır. Finansal piyasaları, çok uluslu şirketler, uluslararası ticaret, uluslararası ticari lojistik ve ticaret finansmanı gibi alanların sosyal davranış sistemlerini etraflıca inceler.

Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin çeşitli dallarında, uygulama ve kuramsal alanlarda çalışmak üzere eleman yetiştirmektir. Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yan dalları olan Psikoloji Bölümü ayrıca öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarındaki kuramsal ve deneysel bilgilerin yanı sıra, öğretim sonrası mesleki çalışmalarında kendilerine yardımcı olacak yöntem ve teknikler açısından uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

20. yüzyıl bir görsellik çağı olarak kapandı. Daha önceki dönemlerde sadece belli bir ilgi alanına sıkışmış olan görsellik bu çağda hayatın tamamını etkisi altına almaya başladı. Bugün ise görsel iletişim gündelik hayatın en etkili dili haline geldi.

Günümüzde İngilizce her yönüyle Uluslararası bir dildir ve hemen hemen dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu yönüyle eğitimden bilime, yazılımdan bankacılığa ve diğer sektörlere kadar her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü, yetişmiş nitelikli insanı her türlü değerin kaynağı olarak görmektedir. Bu çerçevede hem kamu hem de özel sektörde Türkiye'nin, Balkanların, Avrupa'nın ve hatta bütün dünyanın siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamında etkin rol ve görev üstlenecek araştırmacılar, üst düzey yöneticiler, bürokratlar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) program, bilişim, iletişim çalışmaları, pedagoji, psikoloji gibi çeşitli dalların birleşiminden oluşan bir eğitim sunar.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Eğitim Fakültesi (FEDU) İngiliz Dili ve Edebiyatı – Pedagojik Formasyon Programı (ELT) eğitimin her üç evresinde de eğitim fırsatı sunar. Bosna-Hersek’te yabancı bir dil olan İngilizce alanında dil ve edebiyat konusunda bilgi kazandırır.

Saraybosna Uluslararası Üniversitesi Eğitim Fakültesi (FEDU) altında açılan Türk Dili ve Edebiyatı – Pedagojik Formasyon Programı (TLT) müfredatı her üç evrede eğitim programları sunmaktadır. Öğrenciler “Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi ve Edebiyat” programını Bosna-Hersek’te okuma şansına sahip olacaklardır.

Toplum içerisindeki ilişkiler zaman içerisinde hızla gelişmekte ve daha karmaşık bir hal almaktadır. Bunun sonucu olarak karmaşık sorunlar ile uyum sağlama sorunu ile karşı karşıya kalındı. Hayatın işleyişi her zaman hukuk kurallarından bir adım öndedir. Bu da hukukun sürekli olarak kendini geliştirmesini zorunlu kılar. Günümüz dünyasında uluslararası yasalar ve Avrupa Birliği Hukuku’na gittikçe artan bir ilgiye tanıklık ediyoruz.